Pályázat az iskolával

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00072

Pályázó neve:     Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Kedvezményezett neve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe:     Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben

Támogatás összege (Ft) 50 000 000

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

Projekt kezdő időpontja: 2017. október 31.

Projekt befejezésének dátuma: 2019. október 31. 

Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola

Berekböszörmény 4116, Köztársaság tér 10.

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.3.9-17 kódszámú, „Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Berekböszörményben” című felhívásra benyújtott pályázatával 50.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskolának. A támogatás mértéke 100%. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános  Iskola 4 konzorciumi partnerével, a Berekböszörményi Református Egyházközséggel, a Berekböszörmény Községi Nyugdíjas Klubjával, a Berekböszörmény Új Honfoglalásáért Alapítvánnyal és a Csali Horgászegyesülettel, a pályázat keretében azt a célt tűzte ki, hogy az általános iskolás tanulók és a berekböszörményi emberek jobban megismerjék a település történelmét és hagyományait. Közös szabadidős tevékenységek kapcsán elősegítsék az itt élők együtt gondolkodását, együttműködését, fokozzák lokálpatriotizmusukat.

A projekt ideje alatt ezért hagyományőrző tevékenységeket (pl. szüreti, farsangi programok, néptánc) előadásokat, vetélkedőket, szakköröket, klubokat, az egészségmegőrzéssel és a környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozásokat, és egyéb,  az iskola pedagógiai programjához kötődő kulturális tevékenységeket, programokat szerveznek. A különböző rendezvények, programok, szakkörök, klubok elősegítik a tanórán kívüli kompetenciák fejlesztését, amelyek több generáció számára relevánsak lehetnek.

Egy kis településen az iskola a falu szíve, lelke. A helyi társadalom mozgatórugója. A projekt ezt a tevékenységet segíti elő.